Certifieringar & utbildningar:
SIK-certifierad
Certifiering på Kabelnedläggning i Mark enligt EBR
ESA 14

Medlem i:
Maskinentreprenörerna

Kontakt

Monkes Grävtjänst AB
Lyckselevägen 5
912 94 Latikberg

Tel: 0706-03 68 89
E-post: monkesgravtjanst@gmail.com